top of page

Bikepacking Israel

שקי שינה, מזרנים, תיקים, פנסים, כל כך הרבה פריטים שאמורים להשלים את הפאזל ולאפשר מצד אחד להינות ומצד שני לא לסבול מהמשקל ואנחנו ננסה לעזור גם כאן

אחרי שמצאנו מסלול מושלם בואו נבחר ביחד את הציוד

סיימת לבחור ציוד?

bottom of page