top of page

Bikepacking Israel

20131105_164056.jpg

חניוני לילה

סיימת לבחור מסלול?

רועי לוי חקר ואיגד את כלל חניוני הלילה בישראל עם חלוקה לחינם ותשלום והקלקה על כל חניון תוביל למידע על אותו חניון. 

רועי, שיחקת אותה!

bottom of page