top of page

Bikepacking Israel

אוהל

האידיאלי, עם עשרות הדגמים, הגדלים והמשקלים רק כדאי לוודא את נושא הפתיחה והמוטות וכמובן את הקיפול והאיחסון. מחירים מתחילים במאות שקלים ומסתיימים באלפים

מחסה בלבד

כמו גג בלי קירות. קושרים לעצים או מחברים לאופניים ומקבלים סוג של הגנה מגשם, מקקי של עטלפים וענפים שנשברים בלילה ואף רוח, אם מחברים נכון וכמובן שמעניק סוג מסוים של הגנה פסיכולוגית תמורת משקל מינימלי

ביוי - Bivvy

כמו אוהל רק קטן יותר, דחוס יותר, שוקל פחות ולא מצריך אלמנטים כמו מוטות בכדי ליצבו מאחר וניתן לקשור לאופניים וזהו. אין מרחב תמרון אך מבודד מצוין. להשתחל ולישון

ערסל

נכון שהייתם מתחלפים עכשיו עם אולה? כי ערסל זה חופש מוחלט, זה הנידנוד הקליל שמרדים ברגע וגם לא צריך מזרן לבידוד מהקרקע אבל צריך יער ועצים במרחק הנכון. יותר מידי דרישות

חברות המייצרות מחסה

Is this the real life? my tent is fantasy?

יש הרבה מאוד סיבות ללמה כדאי לסחוב מחסה, על אף המשקל הנוסף ואף על פי היותו סוג של בונוס ורוכבים רבים לוקחים רק שק שינה ומזרן, מדובר בפריט עם תועלות רבות

  • אוהל מבודד אותך מכל מה שינויי מזג אוויר שמתרחשים בחוץ

  • חוששים מזוחלים שיצעדו או יזחלו בלילה? אוהל הינו הפתרון המושלם

  • משקל האוהל מתחיל במאות גרמים ומגיע אף לקילו וחצי וזה אקסטרה שלא תמיד נחוץ לסחיבה

  • אוהל דורש הרכבה וכשמאוד עייפים, זה הדבר האחרון שרוצים לעשות

  • רוב האוהלים מגושמים וקשה למצוא להם את המרחב המתאים בתיק

  • מומלץ למצוא תמונה של האוהל מקופל ולתכנן מראש היכן יידחף

  • לא צריך את כל האביזרים שמגיעים עם האוהל. אפשר להשאיר בבית כיסוי עליון בערב חמים או יתדות בנקודה מיוערת

וכעת ננסה להסביר על סוגי המחסה השונים

סיימת לבחור ציוד?

bottom of page