top of page

Bikepacking Israel

מסלול מומלץ לבייקפקינג ראשון:

מסלול מעגלי של לילה אחד שמתחיל ומסתיים בסניף טרק כרכור וכולל בתוכו שבילי יער נפלאים, מעיינות, תחנות דלק ונקודת לינה מבודדת באזור בלפוריה

נתונים לכלל המסלול: 111קמ מרחק, 1135מ טיפוס

כאן ניתן למצוא מידע נוסף וקבצים 

מסלול מומלץ לבייקפקינג ראשון:

מסלול מעגלי של לילה אחד שמתחיל ומסתיים בסניף טרק כרכור וכולל בתוכו שבילי יער נפלאים, מעיינות, תחנות דלק ונקודת לינה מבודדת באזור בלפוריה

נתונים לכלל המסלול: 111קמ מרחק, 1135מ טיפוס

כאן ניתן למצוא מידע נוסף וקבצים 

bottom of page